ยินดีต้อนรับ สู่..บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด

———————————————————————————————————————

จากวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิต โดยคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน และสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพของบุคลากร ทางผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้มอบนโยบายคุณภาพ และปรัชญาในการทำงาน ให้แก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการรักษา และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีดังนี้คือ

นโยบายคุณภาพ  
———————————————————————————————————————

ผลิตสินค้ามีคุณภาพ
ส่งมอบตรงตามกำหนด
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ปรัชญาการทำงาน
———————————————————————————————————————

ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิต
ส่งมอบตรงตามกำหนด ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมใจก้าวสู่การแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร
———————————————————————————————————————

รักษาความเป็นผู้นำในตลาดโดยเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพทางการผลิตในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพขององค์กร ให้พร้อมในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันการค้าเสรี ( AFTA & Local Content )

 
 
 
 

Copyright (c) 2001 Sangrompo Autopart Co.,Ltd.